? Ana Sayfa - Akademi Algo

R veya Python Öğrenmek
Neden Önemli?
Son dönemin yükselen programlama dilleri olan R veya Python'u neden öğrenmelisiniz? DEVAM

R mı Python mu
Nasıl Karar Vereceğiz?
R mı yoksa Python mu öğrenmeliyiz? Nasıl karar vereceğiz? DEVAM

Neden
Akademi Algo?
R veya Python öğrenmenin pek çok yolu var. Peki Akademi Algo eğitimlerini tercih etmenin avantajları nelerdir? DEVAM

R Programlama Diline Giriş
R Programlama Diline Giriş

Bu eğitimde R programlama diline ilişkin temel unsurlara yer verilecektir. Eğitimde R'ın nasıl kurulacağından başlayarak, R ve RStudio kullanımı, temel programlama altyapısı, fonksiyon yazma, veri alışverişi ve hata ayıklama gibi R'ı kullanmaya başlamak için gerekli ana konular ele alınacaktır.

Python Programlama Diline Giriş
Python Programlama Diline Giriş

Bu eğitimde Python programlama diline ilişkin temel unsurlara yer verilecektir. Eğitimde Python’ın Google Cloud sunucuları üzerinde nasıl çalıştıralacağından başlayarak, Python ve Jupyter notebook kullanımı, temel programlama altyapısı, fonksiyon yazma, veri alışverişi ve hata ayıklama gibi Python'ı kullanmaya başlamak için gerekli ana konular ele alınacaktır.

R İle Veri Analitiği ve Veri Görselleştirme Uygulamaları
R İle Veri Analitiği ve Veri Görselleştirme Uygulamaları

Bu eğitimde R içerisinde yer alan oldukça güçlü veri analitiği ve görselleştirme araçları ele alınacaktır. R'da veri alış-verişine ilişkin komutlar yanında, farklı türden verilerin düzenli bir formata dönüştürülmesi, büyük veri setleri ile çalışmak, verilerden farklı analitiklerin üretilmesi ve grafiklenmesi eğitimin ana konularıdır.

Python İle Veri Analitiği ve Veri Görselleştirme Uygulamaları
Python İle Veri Analitiği ve Veri Görselleştirme Uygulamaları

Bu eğitimde Python içerisinde yer alan veri analitiği ve statik-dinamik görselleştirme araçları ele alınacaktır. Python'da veri alış-verişine ilişkin komutların yanında, farklı türden verilerin düzenli bir formata dönüştürülmesi, büyük veri setleri ile çalışmak, verilerden farklı analitiklerin üretilmesi ve grafiklenmesi eğitimin ana konularıdır

R İle Ekonometrik Modelleme
R İle Ekonometrik Modelleme

Bu eğitimde R'da yer alan istatistik ve ekonometri uygulamaları ele alınacaktır. Bu çerçevede ilk olarak istatiksel hesaplamalarda kullanılan komutlar işlenecek, sonrasında ise linear ve lojistik regresyon uygulamaları anlatılacaktır. Eğitimde gerçek veriler üzerinden örnek bir proje uygulaması gerçekleştirilecektir.

Python İle Ekonometrik Modelleme
Python İle Ekonometrik Modelleme

Bu eğitimde Python ile istatistik ve ekonometri uygulamaları ele alınacaktır. Bu çerçevede ilk olarak istatiksel hesaplamalarda kullanılan komutlar işlenecek, sonrasında ise linear ve lojistik regresyon uygulamaları anlatılacaktır. Eğitimde gerçek veriler üzerinden örnek bir proje uygulaması gerçekleştirilecektir.

R İle Finansal Zaman Serisi Modelleri
R İle Finansal Zaman Serisi Modelleri

Bu eğitimde finansal zaman serilerinin R kullanılarak nasıl modellenebileceği ve ileriye yönelik tahminlerin nasıl yapılabileceği ele alınacaktır. Eğitimde durağanlık testleri, ARMA ve Exponential Smoothing modelleri işlenecek olup gerçek veriler üzerinden ileriye yönelik tahminlerin yapıldığı bir örnek uygulamaya yer verilecektir.

R İle Makine Öğrenmesi
R İle Makine Öğrenmesi

Bu eğitimin ilerde açılması planlanmaktadır

Python ile Makine Öğrenmesi
Python ile Makine Öğrenmesi

Bu eğitimde Python dili ile Makine Öğrenmesinin temelleri verilecektir. Eğitimde Python’ın Google Cloud sunucuları üzerinde nasıl çalıştıralacağından başlayarak, çeşitli kaynaklardan veri alma bu verileri temizleme, zenginleştirme ve makine öğrenmesi modellerinin uygulanması konuları ele alınacaktır

R ile Finansal Araçların Fiyatlanması
R ile Finansal Araçların Fiyatlanması

Bu eğitimde R kullanılarak hisse senetleri, sabit getirili menkul kıymetler ve türev enstrümanlara ilişkin risk faktörlerinin modellenmesi ve fiyatlanmasının nasıl yapılacağı ele alınmaktadır. Eğitimde finans piyasalarına ilişkin gerçek veriler üzerinden örnek proje uygulamaları da gerçekleştirilecektir.

R ile Finansal Risk Analizi
R ile Finansal Risk Analizi

Bu eğitimde R kullanılarak finansal risk modellemesinin nasıl yapılacağı ele alınmaktadır. Bu kapsamda volatilite ve korelasyon modelleri ile riske maruz değer ve beklenen kuyruk kaybının nasıl hesaplanacağı işlenmektedir.

R İle Kredi Riski Analizi
R İle Kredi Riski Analizi

Bu eğitimde, kredi risk yönetimi için gereken temel istatistik ve ekonometri bilgileri R uygulamaları ile verilecek, kredi skorlama modellerinde kullanılan parametreler ve tahmin yöntemleri, modellerin izlenmesi ve validasyonu  uygulamalarla aktarılacaktır.

R ile Borsa Verilerinin Analizi ve Portföy Yönetimi
R ile Borsa Verilerinin Analizi ve Portföy Yönetimi

Bu eğitimde R içerisinde yatırım kararlarının analiz edilmesinde kullanılan çeşitli araçlara yer verilecektir. Eğitimde hisse senedi ve diğer finansal varlık fiyatlarının R kullanılarak internet üzerinden elde edilmesi ve istatistiki analizi, finansal grafiklerin üretilmesi, fiyat bazlı indikatör oluşturma, portföy oluşturma ve performans analizi gibi temel konular ele alınacaktır.

R ile Algoritmik Yatırım Stratejilerini Test Etme
R ile Algoritmik Yatırım Stratejilerini Test Etme

Bu eğitimde R kullanılarak algoritmik yatırım stratejilerinin nasıl geliştirilip test edileceği ele alınmaktadır. Eğitimde bir yatırım stratejisinin oluşturulmasında dikkat edilecek hususlar, stratejinin R’da geriye dönük testinin yapılması ve performansının değerlendirilmesi konuları ele alınmaktadır. Eğitimde ayrıca çeşitli popüler yatırım stratejilerinin R’da nasıl kodlanacağına da yer verilecektir.

Eğitmen Kadromuz

Prof. Burak Saltoğlu
Prof. Burak Saltoğlu

Özgeçmiş
Doç. Tolga Umut Kuzubaş
Doç. Tolga Umut Kuzubaş

Özgeçmiş
Dr. Ayhan Yüksel, CFA, FRM, PRM
Dr. Ayhan Yüksel, CFA, FRM, PRM

Özgeçmiş
Hakkı Kaan Şimşek, PhD Candidate
Hakkı Kaan Şimşek, PhD Candidate

Özgeçmiş
Şaban Dalaman
Şaban Dalaman

Özgeçmiş

En Popüler Blog Yazılarımız

Python ile Zaman Serisi Analizi 2
18
Eylül
2018
Python ile Zaman Serisi Analizi 2
Hakkı Kaan Şimşek

Geçmiş verilere bakarak gelecek hakkında tahminler yapmak finans ve iş analitiğinin en önemli konularındandır. Önümüzdeki ay için x hissesinin değerini tahmin etmek, y semtinde ne kadar elektrik-su tüketileceğini veya depoda ne kadar z ürününden bulunması gerektiğini kestirebilmek ilk akla gelen tahminleme konularındandır.

Boyut Azaltma PCA
29
Temmuz
2018
Boyut Azaltma PCA
Hakkı Kaan Şimşek

Boyut küçültmenin en kolay yolu verimizi en iyi tanımlayan öznitelikleri bulup diğerlerini atmak (öznitelik seçimi — feature selection). Örneğin 100 boyuttan 10 tanesinin önemli olduğuna ulaşıp kalan 90 özniteliği atmak ama bu tahmin edeceğiniz gibi bilgi kaybına sebep oluyor. Bizim uğraşmamız gereken şey ise öznitelik çıkarımı (feature extraction)yapmak -en az bilgi kaybıyla boyut küçültmek-. Bunu yapmak için verideki dağılımın maksimum varyansını-bilgisini tutan minimum sayıda değişken oluşturuyoruz. Eğer bir değişken her örnek için aynı değere sahip ise gereksiz bir değişkendir biz en yüksek varyansa sahip olan değişkenleri bulmalıyız.

ML Modellerinde Hiper parametre Seçimi
29
Temmuz
2018
ML Modellerinde Hiper parametre Seçimi
Hakkı Kaan Şimşek

Hiper-parametre seçimi (hyper-parameter tuning) elinizle radyo frekansı ayarlamaya benziyor. Hani ses iyidir ama siz bi tık daha iyi olmasını istersiniz ve milimetrik parmak dokunuşları yaparsınız ya işte hiper-parametre seçimi de makine öğrenmesi modelleri için o işe yarıyor. Örnek veri seti olarak elimizde Portekiz bankasından alınmış 11 bin kişinin yaşı, mesleği, medeni durumu, ev kredisi alıp almadığı, son görüşmeden sonra geçen zaman, görüşmenin sabit telefonla mı cep telefonuyla mı gerçekleştiği gibi öznitelikler var. Kişilerin bankaya depozito yatırıp yatırmayacağını tahmin eden bir model kurmaya çalışıyoruz. Çıkacak sonuçlara göre belirli kişilere ve gruplara kişiselleştirilmiş pazarlama yöntemleri uygulanabilir.

Referanslarımız

Teb
Şekerbank
Yapı Kredi
İş Yatırım
JP Morgan
Nurol Bank
Alternatif Bank
Halk Bankası
Rabobank
Arap Türk Bankası
Türkiye Finans
ICBC
Ak Portföy
ING Portföy
Actus Portföy
Gedik Portföy
Perform Portföy
Meksa Portföy
Global MD Portföy
Strateji Portföy
KT Portföy
Garanti Yatırım
Şeker Yatırım
Ünlü Yatırım
Yatırım Finansman
Tacirler Yatırım
Gedik Yatırım
Akademi Algo

Akademi Algo bir RiskTürk markasıdır

Risk Türk

İletişim

Adres Risk Yazılım Teknolojileri Ltd. Ş.T.İ. İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü ARI-1 Teknopark Binası 13-14
Maslak - İstanbul - TURKEY

;
IWC Aquatimer Replica IWC Big Pilot Replica IWC Ingenieur Replica IWC Portofino Replica IWC Da Vinci Replica Replica Watches