? Eğitimler - Akademi Algo

Eğitimler

Python Programlama Diline Giriş
Bu eğitimde Python programlama diline ilişkin temel unsurlara yer verilecektir. Eğitimde Python’ın Google Cloud sunucuları üzerinde nasıl çalıştıralacağından başlayarak, Python ve Jupyter notebook kullanımı, temel programlama altyapısı, fonksiyon yazma, veri alışverişi ve hata ayıklama gibi Python'ı kullanmaya başlamak için gerekli ana konular ele alınacaktır.
Python İle Veri Analitiği ve Veri Görselleştirme Uygulamaları
Bu eğitimde Python içerisinde yer alan veri analitiği ve statik-dinamik görselleştirme araçları ele alınacaktır. Python'da veri alış-verişine ilişkin komutların yanında, farklı türden verilerin düzenli bir formata dönüştürülmesi, büyük veri setleri ile çalışmak, verilerden farklı analitiklerin üretilmesi ve grafiklenmesi eğitimin ana konularıdır
Python İle Ekonometrik Modelleme
Bu eğitimde Python ile istatistik ve ekonometri uygulamaları ele alınacaktır. Bu çerçevede ilk olarak istatiksel hesaplamalarda kullanılan komutlar işlenecek, sonrasında ise linear ve lojistik regresyon uygulamaları anlatılacaktır. Eğitimde gerçek veriler üzerinden örnek bir proje uygulaması gerçekleştirilecektir.
Python ile Makine Öğrenmesi
Bu eğitimde Python dili ile Makine Öğrenmesinin temelleri verilecektir. Eğitimde Python’ın Google Cloud sunucuları üzerinde nasıl çalıştıralacağından başlayarak, çeşitli kaynaklardan veri alma bu verileri temizleme, zenginleştirme ve makine öğrenmesi modellerinin uygulanması konuları ele alınacaktır
R Programlama Diline Giriş
Bu eğitimde R programlama diline ilişkin temel unsurlara yer verilecektir. Eğitimde R'ın nasıl kurulacağından başlayarak, R ve RStudio kullanımı, temel programlama altyapısı, fonksiyon yazma, veri alışverişi ve hata ayıklama gibi R'ı kullanmaya başlamak için gerekli ana konular ele alınacaktır.
R İle Veri Analitiği ve Veri Görselleştirme Uygulamaları
Bu eğitimde R içerisinde yer alan oldukça güçlü veri analitiği ve görselleştirme araçları ele alınacaktır. R'da veri alış-verişine ilişkin komutlar yanında, farklı türden verilerin düzenli bir formata dönüştürülmesi, büyük veri setleri ile çalışmak, verilerden farklı analitiklerin üretilmesi ve grafiklenmesi eğitimin ana konularıdır.
R İle Ekonometrik Modelleme
Bu eğitimde R'da yer alan istatistik ve ekonometri uygulamaları ele alınacaktır. Bu çerçevede ilk olarak istatiksel hesaplamalarda kullanılan komutlar işlenecek, sonrasında ise linear ve lojistik regresyon uygulamaları anlatılacaktır. Eğitimde gerçek veriler üzerinden örnek bir proje uygulaması gerçekleştirilecektir.
R İle Finansal Zaman Serisi Modelleri
Bu eğitimde finansal zaman serilerinin R kullanılarak nasıl modellenebileceği ve ileriye yönelik tahminlerin nasıl yapılabileceği ele alınacaktır. Eğitimde durağanlık testleri, ARMA ve Exponential Smoothing modelleri işlenecek olup gerçek veriler üzerinden ileriye yönelik tahminlerin yapıldığı bir örnek uygulamaya yer verilecektir.
R İle Makine Öğrenmesi
Bu eğitimin ilerde açılması planlanmaktadır
R ile Finansal Araçların Fiyatlanması
Bu eğitimde R kullanılarak hisse senetleri, sabit getirili menkul kıymetler ve türev enstrümanlara ilişkin risk faktörlerinin modellenmesi ve fiyatlanmasının nasıl yapılacağı ele alınmaktadır. Eğitimde finans piyasalarına ilişkin gerçek veriler üzerinden örnek proje uygulamaları da gerçekleştirilecektir.
R ile Finansal Risk Analizi
Bu eğitimde R kullanılarak finansal risk modellemesinin nasıl yapılacağı ele alınmaktadır. Bu kapsamda volatilite ve korelasyon modelleri ile riske maruz değer ve beklenen kuyruk kaybının nasıl hesaplanacağı işlenmektedir.
R İle Kredi Riski Analizi
Bu eğitimde, kredi risk yönetimi için gereken temel istatistik ve ekonometri bilgileri R uygulamaları ile verilecek, kredi skorlama modellerinde kullanılan parametreler ve tahmin yöntemleri, modellerin izlenmesi ve validasyonu  uygulamalarla aktarılacaktır.
R ile Borsa Verilerinin Analizi ve Portföy Yönetimi
Bu eğitimde R içerisinde yatırım kararlarının analiz edilmesinde kullanılan çeşitli araçlara yer verilecektir. Eğitimde hisse senedi ve diğer finansal varlık fiyatlarının R kullanılarak internet üzerinden elde edilmesi ve istatistiki analizi, finansal grafiklerin üretilmesi, fiyat bazlı indikatör oluşturma, portföy oluşturma ve performans analizi gibi temel konular ele alınacaktır.
R ile Algoritmik Yatırım Stratejilerini Test Etme
Bu eğitimde R kullanılarak algoritmik yatırım stratejilerinin nasıl geliştirilip test edileceği ele alınmaktadır. Eğitimde bir yatırım stratejisinin oluşturulmasında dikkat edilecek hususlar, stratejinin R’da geriye dönük testinin yapılması ve performansının değerlendirilmesi konuları ele alınmaktadır. Eğitimde ayrıca çeşitli popüler yatırım stratejilerinin R’da nasıl kodlanacağına da yer verilecektir.
Akademi Algo

Akademi Algo bir RiskTürk markasıdır

Risk Türk

İletişim

Adres Risk Yazılım Teknolojileri Ltd. Ş.T.İ. İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü ARI-1 Teknopark Binası 13-14
Maslak - İstanbul - TURKEY

;
IWC Aquatimer Replica IWC Big Pilot Replica IWC Ingenieur Replica IWC Portofino Replica IWC Da Vinci Replica Replica Watches